ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน         นายสมยศ  ระย้าอินทร์
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

การจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา