ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

นักเรียนตัวแทนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เเก่ผู้เรียน” วันที่ 7–9 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยนำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและทำบุญตักบาตร วันที่ 14 ก.พ.2566

นำนักเรียนเข้าร่วมเปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน ณ เทอมินอล 21 โคราช วันที่ 14 ก.พ. 2566

งานแนะแนวออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. พ.ศ. 2566