ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 4 ส.ค. 2566

ร.ร.พระทองคำวิทยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดปะคำ วันที่ 11 ส.ค.2566

นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นครราชสีมาวันที่ 22 ส.ค. 2566