ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

กิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ณ เทอร์มินอล 21 โคราช วันที่ 5 สิงหาคม 2565

กิจกรรม ค่ายพัฒนานักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อบจ.นม. กลุ่มที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2565

12 สิงหา วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง