ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฯ วันที่ 7 ก.ย. 2565

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ณ เดอะมอลล์โคราช ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2565

ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบ้านนอก ณ จังหวัดระยอง วันที่ 9 กันยายน 2565

ศึกษาดูงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ณ จังหวัดระยอง วันที่ 9 กันยายน 2565

ศึกษาดูงานพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ณ จังหวัดระยอง วันที่ 10 กันยายน 2565

เข้าร่วมโครงการแข่งขันฟุตซอล ตำบลทัพรั้งเกมส์ ครั้งที่ 1 รุ่น 13 ปี ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2565

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที่ 15 กันยายน 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ 2566 วันที่ 17 กันยายน 2565