ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

นักเรียนรับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประเพฤติดี ปี 2566 จากพุทธสมาคมฯ วันที 4 ก.ค. 2566

ร.ร.รับมอบทุนกาชาด จ.นครราชสีมา 3 ทุนๆ ละ 5,000 บาท โดย นายอำเภอพระทองคำ ผู้มอบ วันที 4 ก.ค. 2566

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์และอีสอร์ต ณ ม.เจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ วันที่ 14-16 ก.ค. 2566

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าสำนักช่าง อบจ.นม. ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า(สายไฟฟ้า) บ้านพักครู 17 ก.ค. 2566

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โรงเรียนพระทองคำวิทยา และ วัดปะคำ จ.นครราชสีมา วันที 18 ก.ค. 2566

กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา วันที 22 ก.ค. 2566

ครูประพันธ์ ได้นำนักเรียนเข้ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดปะคำ อ.พระทองคำ จ.นม. วันที่ 26 ก.ค. 2566

"ดูแลช่องปากและฟัน" งานทันตกรรม โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 26 ก.ค. 2566

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 27 ก.ค. 2566