ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 













กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.2566

วันวิสาขบูชา 2566 นำนักเรียนเข้าวัดปะคำทำบุญ มีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ วันที่ 2 มิ.ย.2566

"กองทุนสระพระทองคำ" มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 40 ทุน รวม 80,000 บาท วันที่ 15 มิ.ย 2566

กองทุน J.D และ กองทุนครูพีระและลูกฟ้าแดง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน วันที่ 19 มิถุนายน 2566

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนพระทองคำวิทยา (ชื่อเดิม สระพระพิทยาคม) วันที่ 19 มิถุนายน 2566

กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน" ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา

กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2566 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566