ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


--------------------------------------

"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" P.T.W. OPEN HOUSE 2023
 โครงการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายอำเภอพระทองคำ สจ.เขตอำเภอพระทองคำ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมทุกท่าน 

--------------------------------------


โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
--------------------------------------

โรงเรียนพระทองคำวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษดา ชาญวิจิตร  ตำแหน่ง  ครู
ชนะเลิศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
--------------------------------------

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------------
 

ผู้อำนวยนำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและทำบุญตักบาตร วันที่ 14 ก.พ.2566

งานแนะแนวออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. พ.ศ. 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.2566

วันวิสาขบูชา 2566 นำนักเรียนเข้าวัดปะคำทำบุญ มีการเวียนเทียนรอบโบสถ์ วันที่ 2 มิ.ย.2566

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์

      

------------------------------