ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
      ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยผู้บริจาคจากกองทุน "สระพระทองคำ" วันที่ 9 มิถุนายน 2565

งานมหกรรมการจัดการศึกษา ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช วันที่ 22-23 มิถุนายน 2565

สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ ให้ความรู้ กฎหมายจราจร การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย วันที่ 27 มิถุนายน 2565

ศึกษานิเทศก์และคณะ นิเทศติดตาม ผลการดำเนินด้านวิชาการโรงเรียน วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์