ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน

 

 

 

 

          นายไพทูลย์  จักรแก้ว
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ
 

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง


https://www.facebook.com/profile.php?id=100019278378715