ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน


        
        นายไพทูลย์  จักรแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

สาส์นจากผู้บริหาร

ลิงค์ ต่างๆ


 


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
โรงเรียนพระทองคำวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------------
"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" P.T.W. OPEN IOUSE 2023
 โครงการประชุมเชิงวิชาการและจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
"กิจกรรมเปิดบ้านพระทองคำวิทยา ครั้งที่ 3" พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
นายอำเภอพระทองคำ สจ.เขตอำเภอพระทองคำ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมทุกท่าน 


โรงเรียนพระทองวิทยา ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

 

คณะครูนำนักเรียน ม.4 และ ม.5 เข้าชมภาพยนต์ HANUNMAN White Monkey วันที่ 12-13 ม.ค. 2566

นักเรียนตัวแทนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เเก่ผู้เรียน” วันที่ 7–9 ก.พ. 2566

ผู้อำนวยนำคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาและทำบุญตักบาตร วันที่ 14 ก.พ.2566

นำนักเรียนเข้าร่วมเปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน ณ เทอมินอล 21 โคราช วันที่ 14 ก.พ. 2566

งานแนะแนวออกแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 28 ก.พ.- 2 มี.ค. พ.ศ. 2566

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

ข่าวประกาศภายในส่วนราชการสังกัด อบจ.นม.

ข่าวประชาสัมพันธ์